Școala Gimnazială Spermezeu este școală cu personalitate juridică și are arondate următoarele unități (structuri) școlare:

 • Școala Primară ”Teodor Cotuțiu” Dumbravița;
 • Școala Primară Dobricel;
 • GPN Hălmăsău.

Construita în anul 1965.

 Cu o echipa de cadre didactice performante şi dornice de afirmare, şcoala a devenit un element de reper în ceea ce înseamnă calitate, profesionalism, evidenţiindu-se prin rezultate deosebite ale elevilor în activitatea la clasă, proiecte educaţionale, la concursurile şi olimpiadele şcolare, la examenele de la finalul clasei a VIII-a.

DATE ACTUALE 

Elevii Școlii Gimnaziale Spermezeu (PJ):

 • Invatamant prescolar-69 copii
 • Invatamant primar -107 elevi
 • Invatamant gimnazial-93 elevi

Cadre didactice ale Spermezeu:

 • 26 profesori invatamant prescolar , primar , gimnazial
 • 9 -cu gradul didactic I
 • 3 -cu gradul didactic II
 • 10 -cu gradul didactic definitivat
 • 4 -debutanti
 • 2- personal didactic auxiliar:1 secretar, 1 administrator-financiar

Personal nedidactic

 • 6 angajati

Spațiile Școlii Gimnaziale Spermezeu (PJ)

 8 săli clasă

 • 1 cabinet informatica
 • 1 cabinet geografie
 • 1 cabinet istorie
 • 1 laborator biologie
 • 1 laborator chimie-fizică
 • 1 bibliotecă

Școala Primară Spermezeu

 • 6 săli clasă

Școala Primară ”Teodor Cotuțiu”  Dumbravița

 •  2 săli de clasă

G.P.N. Hălmăsău

 • 1 sală de clasă